آموزش طراحی سایت شخصی با وردپرس

داشتن سایت شخصی امروزه باتوجه به محدودیت های شبکه های اجتماعی بین المللی یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب میشود چرا که تنها پل ارتباطی شما با مشتریان خواهد بود. با تهیه این دوره آموزشی با مفاهیم پایه و اصولی طراحی سایت شخصی با وردپرس آشنا خواهید شد و در نهایت خواهید توانست برای خودتان یا مشتریانتان یک سایت شخصی حرفه ایی جهت معرفی رزومه کاری ، مهارت ها و یا توانمندی ها طراحی کنید.